ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ໄວ້ວາງໃຈ! ໃຫ້ພວກເຮົາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການສ້າງທຸລະກິດຂອງທ່ານ!

Contact Us

Our Location

ບໍລິສັດ ເອໂຟ ຈຳກັດ ໜ່ວຍງານບໍລິການເວັບໄຊ www.kaidee.la
ບໍລິສັດ ເອໂຟ ຈຳກັດ ໜ່ວຍງານບໍລິການເວັບໄຊ www.kaidee.la
laos
View Google Map
Telephone
02058833350

Comments
Kaidee.la ແມ່ນເວັບໄຊທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ບໍລິສັດ ເອໂຟ ຈໍາກັດ ເຊິງເປັນ ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຂາອອກຂາເຂົ້າ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສັ່ງຊື້, ສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າຈາກເວັບໄຊຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: Taobao.com, 1688.com, Tmall.com, Lazada.co.th, ebay.com, Amazone.com Aliexpress.com . ພວກເຮົາດບໍລິການຈັດຊື້ສິນຄ້າ-ສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າ - ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແບບຄົບວົງຈອນ. ລູກຄ້າມີຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຫຼື ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊໂດຍກົງ ຫຼື ຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າຈາກ Taobao.com Tmall.com Lazada.co.th & 1688.com ແລະອື່ນໆ ມາຄົ້ນຫາແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກKaidee.la ແມ່ນເວັບໄຊທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງ ບໍລິສັດ ເອໂຟ ຈໍາກັດ ເຊິງເປັນ ບໍລິສັດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຂາອອກຂາເຂົ້າ ທີ່ມີປະສົບການດ້ານການນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສັ່ງຊື້, ສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າຈາກເວັບໄຊຕ່າງໆ ເຊັ່ນວ່າ: Taobao.com, 1688.com, Tmall.com, Lazada.co.th, ebay.com, Amazone.com Aliexpress.com . ພວກເຮົາດບໍລິການຈັດຊື້ສິນຄ້າ-ສັ່ງຜະລິດສິນຄ້າ - ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແບບຄົບວົງຈອນ. ລູກຄ້າມີຂໍ້ມູນສິນຄ້າ ຫຼື ລິ້ງເຊື່ອມຕໍ່ກັບເວັບໄຊໂດຍກົງ ຫຼື ຄອບປີ່ລິ້ງສິນຄ້າຈາກ Taobao.com Tmall.com Lazada.co.th & 1688.com ແລະອື່ນໆ ມາຄົ້ນຫາແລ້ວສັ່ງຊື້ໄດ້ອີກ

Contact Form